- et søtt eventyr...

HISTORIEN

Min oldefar Lars Kristian Bjerke (1908-1963) hadde på sin tid Norges største bigård. Han studerte bienes liv og bisamfunnet nøye, og mente at dersom menneskene kunne leve sammen på samme måte som biene gjør i kuben, ville det ikke bli så mye konflikter og vanskeligheter.

Oldefar holdt foredrag og kurs hos Honningsentralen og utviklet stadig nye metoder i behandlingen av biene. Det som var mest nyskapende var at han kunne ha dobbeltsamfunn og noen ganger tre samfunn under samme tak med hver sin dronning.

Han hadde en voldsom trang til å finne løsninger som kunne gjøre ting enklere, og når han begynte som birøkter konstruerte han sin første slynge og lagde en enkel motor så han ikke behøvde å sveive med håndmakt.

Kubene ble flyttet på lyngtrekk i juli/august. Først noen år til Jondal i Telemark, og senere til Øvre Rendal i Østerdal. Begge steder var det store lyngheier.

Det er min bestemor som har fortalt meg det jeg vet om min oldefar, og det gir meg mye glede og inspirasjon til mitt eget birøktereventyr.